Jogszabályok

Alapvető betegjogok (WHO alapján)

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1981-ben jelentette meg az alapvető betegjogokat is összefoglaló lisszaboni deklarációját. Ez a dokumentum a teljesség igénye nélkül fogalmaz meg számos alapvető betegjogot.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Mikor tagadhatja meg az orvos az ellátást?

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza az egészségügyi dolgozók jogosultságai sorában többek között az ellátás megtagadásának jogát is. Bizonyos helyzetekben lehetőség, máskor kötelező a betegellátás vizsgálat előtti vagy csak az azt követő ellátási szakaszra vonatkozó elutasítása.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Egészségügyi titoktartás

Az orvosi titoktartásról egy részről az adatvédelmi törvény, más részről az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvények rendelkeznek.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Európai Betegjogi Charta

Az Alapvető jogok, melyek alapkövét képezik az európai alkotmánynak, a legfőbb hivatkozási pontját jelentik ezen Chartának. Megerősít egy sor elidegeníthetetlen, egységes jogot, amelyeket semmilyen európai uniós szervezet és tagország nem korlátozhat.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Művi meddővé tétel jogi szabályozása

A művi meddővé tétel azon típusát, melynek során elzárják a nőknél a petevezetéket, illetve férfiaknál a spermavezetékeket, a törvénynek megfelelően írásban kell kérvényezni.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Terhesgondozás törvényi szabályozása

Az emberi erőforrások minisztere 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelete a várandósgondozásról. 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján.  ...tovább »

Betegjogok és kötelezettségek Nemzetközi Orvosi Utazási Társaság alapján

Nemzetközi betegjogokra és kötelezettségekre vonatkozó törvény. Amikor egy beteg saját hazáján kívül keres orvosi ellátást, a következő jogok illetik meg, és a következő kötelezettségei vannak:  ...tovább »

Betegek jogai és kötelezettségei az Európai Unióban

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A páciensek jogainak elismerése az emberi jogok tárgykörébe tartozik. Elévülhetetlen jogok: a tájékoztatás joga, szabad és felvilágosult beleegyezés joga, a méltósághoz való jog, és számos más személyes jog.  ...tovább »

A természetgyógyászat jogi háttere

A törvényi megfogalmazás szerint a nem konvencionális gyógyító eljárások, mint a természetgyógyászat és az alternatív kezelések, a konvencionális gyógyítási módszereket kiegészítő, meghatározott esetekben helyettesítő eljárások lehetnek.  ...tovább »

Címkék: 
jog

A beteg kötelezettségei

Az orvos és a beteg kapcsolatában a jogok és a kötelezettségek kölcsönösen jelentkeznek. Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető.  ...tovább »

Címkék: 
jog

Az egészségügyi dolgozók jogai

Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető. Törvény meghatározza az egészségügyi dolgozók jogait.  ...tovább »

Orvos-beteg kapcsolat

Az orvos-beteg kapcsolat alapvető elemei.  ...tovább »