Az orvos és a beteg kapcsolatában a jogok és a kötelezettségek kölcsönösen jelentkeznek, amelyet a 1997. évi CLIV. törvény szabályoz. Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető.

Az orvos és a beteg kapcsolatában a jogok és a kötelezettségek kölcsönösen jelentkeznek. A kiegyensúlyozott kapcsolat lényege az, hogy orvos és betege kölcsönösen jóhiszeműen és együttműködve járnak el. A beteg nem élhet jogaival visszaélés szerűen. Egy adott határon túl, az orvos megtagadhatja az ilyen beteg kezelését.  Ugyancsak rögzíti a törvény a betegek kötelezettségeit is. Ezek pedig elsősorban az egészségügyi dolgozók munkájának segítésére, az intézmények ésszerű rendjének betartására vonatkoznak, azaz a dolgozók védelmét jelentik. A törvény a hozzátartozókra is kiterjeszt egyes kötelezettségeket. Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető.

A beteg kötelezettségei:
26. § (1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.
(2) A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
b) tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
c) az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
f) az egészségügyi intézmény házirendjét betartani,
g) a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
27. § (1) A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
(2) A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
(3) A betegjogok gyakorlásának módját – e törvény keretei között – az intézmény házirendje szabályozza.