Először is nem ártani (Hippocrates)  |  A beteg java a legfőbb törvény (Hippocrates)  |  Az orvos kezel, a természet gyógyít.  |  Ha nincs időd az egészségre, később kell, hogy időt szakíts a betegségre.

Egészségügy:

 • Primum nil nocere – Először is nem ártani (Hippocrates)
 • Salus aegroti, suprema lex esto – A beteg java a legfőbb törvény | Az egészség mindenek felett (Hippocrates)
 • Medicus curat, natura sanat – Az orvos kezel, a természet gyógyít
 • Hippokratész Az Előírások IX. fejezete szerint: A beteget kezében tartó orvos a természet megőrzésén munkálkodik, és nem próbálja megváltoztatni azt.
 • Táplálékunk legyen a gyógyszerünk (Hippocrates)
 • Az emberi DNS hatással van a fizikai világra. Az emberi érzések megváltoztatják a DNS szerkezetét.
 • Sokszor észre sem vesszük, hogy mennyire értékes az egészségünk egészen addig, míg el nem veszítjük.
 • Nemcsak a betegségnek vannak tünetei, hanem maga a betegség is egy tünet.
 • Ha valaki jó egészség után sóvárog, az embernek először meg kell kérdeznie magát, hogy készen áll-e arra, hogy megszüntesse a betegsége okait. Csak akkor lehetséges segíteni neki. (Hippocrates)
 • A beteget csak akkor gyógyítsd, ha ő is akarja. (Ha nem akarja, úgyis reménytelen. – a szerkesztő)
 • Ha nincs időd az egészségre, később kell, hogy időt szakíts a betegségre.
 • Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk. (Arisztotelész)
 • Amikor felismered saját magad nagyszerűségét, akkor saját tested is ezt követve helyére kerül, vagyis teljesen egészségessé válik.
 • Az orvoslás legfőbb kérdése az kell, hogy legyen: Mivel jár jól a beteg?
 • A gyógyítás művészete csak akkor tökéletes, ha szeretetből fakad. (Paracelsus)
 • Az orvos-beteg kapcsolat alapeleme, a partneri viszony!
 • Ha csak nem iktatjuk az alkotmányba a gyógyítás szabadságát, eljön majd az idő, amikor az egészségügy titkos diktatúrává válik. (Dr. Benjamin Rush orvos, a Függetlenségi Nyilatkozat aláírója)
 • Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. (WHO definíció)
 • Két dolog van az életben, amiért egy nő bármit képes megtenni: Ha gyereket szeretne, és ha nem szeretne gyereket.
 • …minden beteg, akit megvizsgálok, egy per forrása lehet. (Lockwood)

    Ironikus:

 • A kivizsgálatlan betegnek párja nincs.
 • A beteget úgy kell kezelni, hogy utána ne kelljen megmenteni.
 • Nem tolerálja a magzat a decelerációkat. (szülészet, CTG)
 • A menstruációs ciklus olyan, mint a nő maga, kiszámíthatatlan.

 

Az élet:

 • Kihasítunk magunknak egy szeletet a térből és időből, és kölcsönhatásba lépünk a környezetünkkel.
 • A végtelen időben egy pillanatra megállunk, találkozunk, érzünk, részesülünk egymásból – egy rövid epizód az örökkévalóságból.
 • Mindannyian csak vendégek vagyunk ezen a világon – egymás életében is.
 • Csodák nincsenek, csak hiányosak az ismereteink. (Szent Ágoston)
 • A csoda mindig a komfortzónánkon kívül történik.
 • Szerencse a felkészültség találkozás a lehetőségekkel.
 • Minden, ami egyszer megtörtént, soha többé nem fog megtörténni. De ami már kétszer megtörtént, az valószínűleg harmadszor is meg fog. (Paulo Coelho)
 • Kétpólusú, duális világban élünk, ez alaptörvény.
 • A duális világban minden magában hordozza önmaga ellentétét, csak együtt nyernek értelmet: lét-nemlét, jó-rossz, fény-sötétség, férfi-nő, boldogság-boldogtalanság, bűn-erény, áldás-átok, kegyes-kegyetlen…
 • A teremtésben semmi sem jó, vagy rossz önmagában véve – egyedül a mérték dönt.
 • Energetikai szempontból nincs jó-rossz, csak két pólus (pozitív és negatív).
 • Az energia mindig kiegyenlítődésre törekszik, ez alaptörvény.
 • A természet törvénye a tökéletes rend, ami nem jó, vagy rossz, hanem szükségszerű.
 • Teremtés alaptörvény a forrás törvénye: minden teremtmény vissza akar térni a forráshoz.
 • Az élet az arányokon nyugszik. ld.: Jóból is megárt a sok.
 • Az élet alaptörvénye a fejlődés. Aki nem fejlődik, az visszafejlődik.
 • A fejlődés a határok átlépésén keresztül történik. A határok átlépése sok esetben félelmetes és fájdalmas.
 • Az emberek változnak, a dolgok elromlanak, csak emlékezz arra: az élet megy tovább…
 • Az életet élni, nem pedig túlélni kell. (élni a mostban lehet, túlélni úgysem lehet – szerkesztő)
 • Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad. (Hippocrates)
 • Senkit nem lehet megmenteni, csak segíteni, hogy megmentse önmagát.
 • Egyetlen pillanat alatt el lehet jutni a gyermekkorból a felnőttkorba – mindössze azt kell felismerned, hogy más emberek érzései éppoly fontosak, mint a sajátod. (Stephanie Dowrick)
 • A felnőtt embert onnan lehet felismerni, hogy nem hazudik önmagának.
 • A tolerancia azt fejezi ki, hogy senkinek a dolgait nem tartjuk előre valóbbnak a másikénál.
 • A világ mindenkinek annyi, amennyit ismer belőle. (Innen ered: szűk látókörű – széles látókörű. – szerkesztő)
 • Az élet nagy trükkje, hogy nem hagyod el magad. Az élet kulcsszava a méltóság.
 • Ha azt kívánod, hogy megbecsüljenek, tudj megbecsülni másokat. (Tatiosz)
 • Mindenki csak azt adhatja, ami benne van.
 • Valahol legbelül örökre megőrzöd azt a lényedet, amivel megszülettél.
 • Bármennyire is fegyelmezed a benned élő démont, elhallgattatni azt soha sem tudod.
 • A külvilág tükröt tart. Mindenki azt kapja vissza, amit magából kisugároz.
 • Nem azt vonzod magadhoz, amit akarsz, hanem azt, aki vagy. (Wayne Dyer)
 • Mindenki azt kapja, amire szüksége van, és nem azt amit akar.
 • Ha nem magadat adod, nem téged ismernek meg, de benned csalódnak.
 • Cogito, ergo sum – Gondolkodok, tehát vagyok (Descartes)
 • Mi az intelligencia? Az a képességünk, amit akkor használunk, amikor nem tudjuk, hogy mitévők legyünk. Az intelligencia a gondolkodás komplexitását takarja. Az intelligencia folyamata: érzékelés – feldolgozás – döntés – cselekvés.
 • A tehetségével minden embernek egyszer el kell számolni.
 • Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagában. (Galileo Galillei)
 • Nem veheted el senkitől a tanulás jogát! Mindenkinek joga van a saját hibáiból tanulni!
 • Nem minden számít, ami számolható, és nem minden számolható, ami számít. (Albert Einstein?)
 • Ami logikus, nem biztos, hogy ésszerű is.
 • A szerep felszippantja a személyiséget.
 • A szó megvalósítja önmagát.
 • Mindenkinek meg van a maga keresztje.
 • Az ember ott bukik el, ahol még nem lát.
 • Csak a zárt elme biztos magában. (az elme, vagy tudat mint szellemi készség, emberi tulajdonság – a szerkesztő)
 • Amíg a tudattalant nem tudatosítod, az irányítása alatt tartja az életed és sorsnak fogod nevezni. (Carl Gustav Jung)
 • A babona csak akkor “működik”, ha hiszel benne.
 • Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. (Albert Einstein)
 • Az egó és a vágyak életterülete a múlt és a jövő.
 • Ha a jelenben élsz, az egód téged szolgál.
 • Az egóra épített személyesség olyan, mint egy kutya, amelyik mindig figyelemtáplálékért csahol. Ha megkapja, meghízik és még többet követel, különlegesnek hiszi magát.
 • Egy ember legvonzóbb tulajdonsága a harmónia önmagával és a világgal, az egység és a béke megteremtése önmagunkban.
 • Add meg minden napnak az esélyt, hogy életed legszebb napja legyen! (Mark Twain)
 • Feledkezz a pillanatba! Sosem tudhatod előre, melyikben érint meg az örökkévalóság… (Vavyan Fable)
 • Tégy jót, és mindig gondolj arra, hogy lehet, hogy az utolsó órádat éled. (Talmud)
 • Ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. (Platón)
 • Az ember időnként belebotlik az igazságba, de legtöbbször feltápászkodik, és tovább megy. (Winston Churchill)
 • Az igazság megszenvedi a hosszas elemzést. (Frank Herbert)
 • Az igazság nézőpont, a valóság értelmezés kérdése.
 • Minden nézőpont kérdése. Lehet valami félig tele, illetve félig üres, és mindkettő ugyanazt jelenti.
 • Az igazság olykor fájdalmas – lerombolja az ember illúzióit. (Agatha Christie)
 • Miből derül ki az igazság? Hogy fáj. Ezért hazudunk.
 • Az igazság néha fáj, de kezelhető. A hazugság utólag fáj és kezelhetetlen.
 • A hazugság csak akkor életképes, ha az igazság rejtve van a szemek elől.
 • Az egyszerű hazugság mindig vonzóbb az összetett igazságnál.
 • Az igazság felszabadít.
 • A lelke legmélyén mindenki tudja, hogy mi az igazság. Ilyen mélyre sokszor nem szállunk.
 • Kétféle hit van. Az “egyik” a vakhit. A “másik” hit az igaz ismeretéből fakad.
 • Hit: nem akarni tudni, mi az igazság. (Friedrich Nietzsche) (ez a vakhit – szerkesztő)
 • A hit nem ellentétes az igazsággal, csupán fölötte áll. (Pascal)
 • A hit a reménylett dolgok valósága, a nem láthatóról való meggyőződés. (A hit a remélt dolgok bizonyosságként való megélése.) (Pál apostol)
 • A hit személyes dráma gyümölcse. A hitet nem kapjuk születésünkkel, és nincs ember, aki mástól kölcsönözheti.
 • Hit a mag, vallás a felépítmény. Az egyház az intézménnyé vált vallás.
 • Az emberi tudás hátterében a hit és az axiómák állnak.
 • A hit egyre jobban individualizálódik, azaz egyre többen hisznek a maguk módján.
 • Az ismeret tanulással szerezhető rendszerezett információ.
 • A tudás több, mint ismeret: az ismeret megélése által alakul ki, értelmezett ismeretrendszer, komplex valóságkép.
 • Tapasztalat a bölcsesség kezdete. (Alkman)
 • Az erkölcsi önismeret minden emberi bölcsesség kezdete. (Kant)
 • Mindaddig, míg nem érzünk rokonszenvet és szeretetet minden élőlénytársunk iránt, nem mondhatjuk, hogy megértettük az erkölcs törvényét. (Gandhi)
 • Bölcs az, aki a dolgokat a maguk helyére teszi. (Aquinói Szent Tamás)
 • Uram adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,
  Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet,
  És adj bölcsességet, hogy felismerjem a kettő között a különbséget. (Assisi Szent Ferenc)
 • A józan ész a világhoz alkalmazkodik, a bölcsesség az éggel akar megegyezni. (Joubert)
 • Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg. (Hérakleitosz)
 • A legnagyobb betegség az érzéketlenség, még saját nyomorát sem érzi a lelked. (Pascal)
 • A gyengeség valójában gyávaság.
 • A gyáva embert fölemészti az állandó megfelelni vágyás.
 • Törődj az emberek jóváhagyásával, és a foglyuk leszel. (Tao Te King)
 • A bátorság nem abban áll, hogy nem félünk, hanem abban, hogy van erőnk legyőzni a félelmet.
 • Valódi bátorságot a lelkierő, a lélekjelenlét ad.
 • A félelem a lélek hétköznapi létállapota.
 • A félelem alapja minden esetben a halálfélelem – ősi emberi ösztön.
 • A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. (János 4:18)
 • Minden félelmünk és aggodalmunk abból a tényből fakad, hogy kihagytuk Istent a számításainkból. (Linda Dillow)
 • Az aggódás olyan mint a hintaló, messzire nem jutsz vele.
 • A boldogsághoz vezető legrövidebb út: az önismeret. (Tatiosz)
 • A boldognak lenni azt jelenti, hogy utadon vagy, és jó irányba mész.
 • A boldogsághoz nem vezet út. Az út maga a boldogság. (Buddha)
 • A boldogság belülről fakad, létállapot.
 • Aki elfelejti a hála nyelvét, soha nem lesz beszélő viszonyban a boldogsággal.
 • A boldogság vagy boldogtalanság mindig kötődéseink következménye.
 • Jó, ha van az embernek úti célja, de a végén az csak az út számít és nem a cél. (Ursula K. Le Guin)
 • Aki sorsát maga kívánja irányítani, ismernie kell önmagát: lelkialkatát, ítélőképességét, tehetségét, hajlamait. Nem lehet ura sorsának az, ki önmagát nem ismeri. (Tatiosz)
 • A jellem a sors. (Hérakleitosz)
 • A természet és a jellem viszonya: Minden élőlénynek meg van a természete, így az embernek is. A jellem maga az ember.
 • Nem az a szabadság, hogy azt tehetsz, amit akarsz, hanem hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz. (Rousseau)
 • Az egyéni szabadság korlátja ott kezdődik, ahol valaki a másik ember szabadságát korlátozza.
 • Uram, legyen meg a Te akaratod. (Jézus) – ez a szabadság legmagasabb foka.
 • Nem az a baj, amit nem tudsz, hanem az amit rosszul tudsz. (Jézus) – “a hibás tudás”
 • Ne ítélj, hogy ne ítéltess! Magadat fölött se ítélkezz – szabaddá tesz.
 • Én és az Atya Egyek vagyunk. (Jézus)
 • Valójában semmit sem birtokolsz, csak őrzöl egy darabig. (Buddha)
 • Az irigységről: Amit a szem nem lát, azért a szív nem fáj.
 • Csak Isten van abban a helyzetben, hogy bárkit lenézhessen. (Sarah Brown) (Ő viszont nem teszi. – a szerkesztő)
 • Isten és a gondviselés egy és ugyanaz.
 • Isten ismerete, a magunk nyomorúságának ismerete nélkül kevélységet szül. Nyomorúságunk ismerete Isten nélkül viszont kétségbeesést. (Pascal)
 • Isten gondolatait akarom ismerni… a többi csak részletkérdés. (Albert Einstein)
 • Kiben szeretet vagyon, abban Isten vagyon, mert ő a szeretet. (Lev Tolsztoj)
 • Az Isten: Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk. (János apostol)
 • A mai ember boldogtalansága abból fakad, hogy nem engedi Istent szóhoz jutni.
 • Ha nem látod Istent mindenkiben – nem látod Istent egyáltalán. (Yogi Bhajan)
 • Mikor elhagytak, mikor terhem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. (Ady Endre: Az úr érkezése)
 • Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. (Antoine de Saint-Exupéry: A Kis Herceg)
 • A gyermek a szülők tükre, mert rávilágít a saját tökéletlenségükre.
 • A szeretet igényével, de nem a képességével születünk.
 • Szülő-gyermek kapcsolat: Meséld el hogyan szerettek és megmondom, hogyan szeretsz.
 • A figyelem a szeretet előszobája.
 • Együttérzés nem létezik szeretet nélkül. (Tatiosz)
 • Szeretet nem létezik együttérzés nélkül.
 • A szeretet útja a megbocsátás.
 • A kérések kijelölés a szeretet útját, a követelések azonban gátat vetnek a szeretet szabad áramlásának.
 • A megismerés és a szeretet egy.
 • A szeretet nem más, mint kapcsolatba lépés önmagaddal a másik révén, olyasvalaki révén, aki elfogad, aki olyannak tükröz vissza, amilyen vagy. (Osho)
 • Azért mert valaki nem úgy szeret, ahogyan te szeretnéd, nem jelenti azt, hogy nem szeret teljes lelkéből. (Gabriel García Márquez)
 • Az igaz szeretet szabad, feltétlen, nem ismeri a függőséget.
 • A szeretetnek nincs oka, nincs feltétele, nincs irányultsága, és nincs ellentéte.
 • Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
  Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
  Hanemha a szeretetben csak a békét és az örömöt keresitek,
  Akkor jobb, ha elföditek meztelenségeteket,
  és elmentek a szeretet szérűjéről… (Kahlil Gibran: A Próféta)
 • A szeretet, nem duális, nem a pólus egyik, vagy másik vége, hanem maga az egész.
 • A szerelem: Egymásban fedezzük fel a teljessé válás élményét.
 • A szerelem két lélekfél egységélménye.
 • A szerelmesek gyermekiek lesznek – mert a szeretet elfogad.
 • A párkapcsolatban az a nehéz, hogy “igazságviszonyba” kerülünk egymással. (Hamvas Béla)
 • A párkapcsolatban egymás keresztjét is cipeljük.
 • A párkapcsolat örök dilemmája az önmegvalósítás és az együvé-tartozás feloldása.
 • A férfi alapigénye a “tisztelve lenni”, a nőé a “szeretve lenni” érzése.
 • Az érzés a tiéd, az élmény személyes.
 • Érezd a megértést és látni fogod a világot.
 • Minden ember szabad választással születik.
 • Nem mi döntjük el, hogy milyen kártyákat kapunk az életben, de mi döntjük el, hogy hogyan játsszuk ki őket.
 • Minden tettünk döntés eredménye.
 • Mi az mi emberré teszi az embert? A döntéseink.
 • Nagy döntésekkel magadra maradsz.
 • Embernek lenni nagyon nehéz. (keveseknek sikerül – szerkesztő)
 • Minden ember élete kísérlet, hogy eljusson önmagához. (Hermann Hesse)
 • Gnóthi szeauton – Ismerd meg önmagad   (Delphoi jósda)
 • Aki megismeri önmagát, a világot ismeri meg.
 • Az élet nagy leckéje önmagunk megismerése. A kérdés: Ki vagyok én?
 • Önmagunk megismerése és legyőzése a legnagyobb csatánk. (Müller Péter)
 • Saját természetünk ellen élni a legnagyobb hiba, amit önmagunk ellen elkövethetünk.
 • Életünk során számtalan álcázott formában találkozunk szembe önmagunkkal. (Carl Gustav Jung)
 • Légy hű magadhoz.
 • Bármilyen messze is visz az utad, visszatérsz oda, ahonnan indultál.
 • Életünkben a nehézségek azért vannak, hogy tanítsanak… az örömök, pedig talán azért, hogy segítsenek elviselni a tanítást.
 • Ahol a nehézség, ott a feladat. (az “életfeladat” – szerkesztő)
 • A világ fennállása óta az ember legnagyobb tanítója a szenvedés. (Tatiosz)
 • Mindaz ami nem pusztít el, megerősít.
 • “Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.” Ez fontos tanítás, de helyesen így hangzik: “Ha megdobnak kővel, dobd vissza! Kenyérrel.” Kenyérrel azaz gyűlölet nélkül.
 • Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle. (Antoine de Saint-Exupéry)
 • …az élet. Talán nincsen célja és értelme, mert “cél és értelem” emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. (Babits Mihály)
 • A világot kívánod, a teret, több nem kell, de nem is kell kevesebb!
 • Az értelem tekintélyelvű módon viszi keresztül akaratát.
 • Aki nem emlékszik a múltjára, arra van kárhoztatva, hogy megismételje azt.
 • A jövőkép a múlt feldolgozása nélkül légvár.
 • Az ember csak azt látja meg, amivel képes szembenézni.
 • Akkor öregedtél meg, amikor a megbánás veszi át az álmaid helyét.
 • Az arrogancia a jólét kinövése. (Plautus)
 • Senki sem indul tiszta lappal. (ld. Az eredendő bűn. Az apák sorsa a fiakban folytatódik. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. (Radnóti) Az egyéni sors, a családi sors, egy nép sorsa, az emberiség sorsa összefügg.)
 • Az az ember, aki nem járta meg szenvedélyeinek poklát, nem is küzdötte le őket soha. (Carl Gustav Jung)
 • Miért tette? – kérdezzük sokszor. A válasz egyszerű: Mert ilyen a természete.
 • Jó és rossz tulajdonságainkkal együtt születtünk, de rajtunk múlik, melyiket érvényesítjük az életben. (Tatiosz)
 • Mindaz, amit másnak kívánsz, egy napon veled fog megtörténni. (Tatiosz)
 • Azzá válsz, ami ellen küzdesz.
 • Aminek figyelmet szentelsz, az erősebbé fog válni életedben.
 • Gondoltál-e arra, hogy az emberi gondolat a leghatalmasabb építő és romboló erő? (Tatiosz)
 • “Ki mint vet, úgy arat.” Ez a magyar mondás (is) az ok-okozat összefüggése, a Karma törvényét rejti.
 • “Végig kell játszani utolsó csatánkat, ha a semmi ellen védjük is a nem létező várat.” (az “e-világi” szerep – szerkesztő)
 • A halál gondolatát az teszi elviselhetővé, hogy nem tudod, mikor jön el.
 • Aki szépen tud élni, az szépen tud meghalni.
 • Az hogy elkerüljük a szenvedést és a halált, nem tartozik az ember lehetőségei közé.
 • A halál törvény, nem büntetés. (Seneca)
 • A lélek helyet, a test alakot vált, a halál nem más, mint átváltozás. (Krisna)
 • Pantha rhei – az egyetlen állandó a változás maga. Minden folyik, avagy Nem léphetsz bele kétszer ugyanabba a folyóba. (Hérakleitosz)
 • A múlt már nincs, a jövő még nincs, egyetlen valóság van, a jelen.
 • Mi egyéb a tegnap, mint a ma emlékezete? És mi egyéb a holnap, mint a ma álma? (szúfi mondás)
 • A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Becsüld a jelent, mert jót jelent. (Kung Fu Panda)
 • Az élet állandó körforgás, megújulás, halál és újjászületés.

 

Jog / Politika / Társadalom:

 • Az írott törvények olyanok, mint a pókháló: a gyengék és a szegények fennakadnak rajta, de a gazdagok és hatalmasok darabokra tépik őket. Anacharsis (Kr. e. 6. század)
 • Az erkölcsöt magasabb szinten alkotják, alacsonyabb szinten betartják.
 • A nagy emberek eszmékről beszélnek, az átlagos emberek dolgokról, a kis emberek pedig más emberekről. (Roosevelt)
 • A társadalom azt akarja, hogy jó “katona” legyél, a társadalomnak problémamentes, jól irányítható emberekre van szükséges.
 • Jobb hatvan év egy zsarnok uralma alatt, mint egyetlen éjszaka anarchiában. Hobbes óta az egész modern politika alapköve.
 • Azon lehet lemérni, hogy egy társadalom mennyire igazságos, hogy miként bánik a legkiszolgáltatottabbakkal. (Mahatma Gandhi)
 • A intuitív elme szent adomány, a racionális elme hűséges szolga. Olyan társadalmat teremtettünk, amely a szolgát tiszteli, és sajnos elfeledkezett az adományról. (Albert Einstein)
 • A hatalom senkit sem kedvel kevésbé, mint a független embert.
 • Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz. (francia Talleyrand gróf (1754-1838) Napoleonhoz idézett szavai)
 • Először szolgákká, majd németekké teszem őket. – mármint a magyar népet (Habsburg–Lotaringiai származású II. József “kalapos” magyar király 1780-1790)
 • A magyar nyelv rossz, téves finnugor elméletének fő közreműködője Hunfalvy Pál, eredetileg Paul Hunsdorfer német származású és anyanyelvű nyelvész.
 • A magyar sors drámája az utóbbi évszázadokban az irigység és a testvérgyűlölet. Hátterében a megosztottság áll.
 • Oszd meg és uralkodj. Hatalmi eszköz, többek közt a Római Birodalom politikai módszerét kifejező elv.
 • …mert vétkesek közt cinkos, aki néma. (Babits Mihály)
 • Szólj, amíg szólhatsz, míg érted, ha szólnak. (Kormorán)
 • Nyelvében él a nemzet. (Gróf Széchenyi István)
 • Egy nemzet önbecsülése az állampolgárainak gyermekvállalásán mérhető le. (de Gaulle)
 • Ahhoz, hogy tudjuk hová megyünk, nem szabad elfelejteni azt, honnan jöttünk.
 • Ha nem tudod, hogyan kell hazudni, azt sem tudod, hogy mikor hazudnak neked.
 • Minden történetnek három oldala van, a tied, az enyém és a tények. (F. M. Russel)
 • Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. (Mahatma Gandhi)
 • Az igazságot a sablonokon túl leled meg. (Bruce Lee)
 • Ha valamit el akarsz rejteni, tedd mindenki orra elé, hogy bárki láthassa, csak álcázd viccnek, vagy bármi másnak, mint ami valójában.
 • Ha egy gyerek fél a sötétben, az megbocsátható. Az igazi tragédia, ha egy férfi fél a világosságtól. (Platón)
 • A mai kor jellemzője a következő értékváltás: az emberek vannak használva és a tárgyak szeretve.
 • Ha a boldogság a fogyasztás függvény lenne, akkor ma a fejlett világban mindenkinek maximálisan boldognak kellene lennie.
 • A számítógép az emberi eszköztár része, toll, ceruza, papír, de nem recept, nem vers, nem levél.
 • A közösségi média egyre nehezebbé teszi, hogy közvetlenül beszéljünk egymással. Algoritmusokkal küzdjünk, és fizetünk azért, hogy a hírfolyamodban megjelenjünk. (fizetünk az adatainkkal; azzal, hogy reklámokat kapunk, keresgéljük a valós információkat; és persze a pénzünkkel)
 • A mai ember lelkét egy szóval jellemezhetjük: érdek. (Thomas Mann)
 • Csak az képes hatalmasan hatni, aki saját korának embere; míg ellenben ki korát megelőzi, csak halála után él; ki pedig korától lemarad, élve is halott.
 • Semmi nincs ingyen. Ha azt gondoltad: tévedsz, vagy becsaptak.
 • A propaganda célja nem az, hogy mindent elhiggy, hanem az, hogy semmi másban ne legyél biztos.
 • A pénz eredendő funkciója: váltóeszköz. A mai világban -a lelkivilág torzulása folytán- funkcióváltás történt, a hatalom eszközévé, elérendő céllá vált.
 • A mai ember lelkében elmosódott a határ a “meg tudom tenni” és a “megtehetem” között. (Attól, hogy valamit meg tudsz tenni, nem biztos, hogy meg is kell tenned. – szerkesztő)
 • A társasági élet a hiúság vására. (Tatiosz)
 • Ösztönök ellen nincs kerítés.
 • Veszteség nélkül nincs győzelem.
 • Harag hatalom nélkül mit sem ér.
 • A kedves fiúk nem nyernek csatát.
 • Mindenkivel a saját nyelvén kell beszélni.
 • Senki sem különb senkinél, csak az útnak más-más szakaszain vannak.
 • Jelek és szimbólumok uralják a világot, nem pedig szavak vagy törvények. (Confucius)
 • Ha békét akarsz, készülj a háborúra! Si vis pacem, para bellum! (évezredek óta ismert római közmondás)
 • A világon a legtöbb embert vallás zászlaja alatt öltek meg. (Talán a legtöbb embert a szeretet nevében öltek meg.)
 • Egy háborút nem lehet korlátok közé szorítani.
 • A háború a férfiak játékszere, egy anya ösztönszerűen nem küldené halálba gyermekét.
 • Az internet az egyik legfontosabb szabadságélményünk, a politikai szabadságjogaink megélése mellett.
 • A legfontosabb szabadságjogok: gondolatszabadság, vallásszabadság, politikai szabadság, gyógyításszabadság.
 • Személyi szabadság nincs pénzügyi anonimitás nélkül.
 • Egy napon minden dicsőség elmúlik.
 • Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban. (Ghandi)