JOGI NYILATKOZAT

A weboldal címe: https://nogyogyaszat.eu, továbbiakban nogyogyaszat.eu. A weboldal megtekintésével Ön tudomásul veszi, és elfogadja a digitális tartalom felhasználására, illetve az elektronikus információ-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános és alább részletezett feltételeket. Amennyiben az alábbiakban meghatározott feltételekkel nem ért egyet, kérjük, hogy a nogyogyaszat.eu weboldalát ne használja.

1. AZ OLDALAK HASZNÁLATA:

A nogyogyaszat.eu weboldalon található minden szöveges és képi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalt működtető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy egyes részeit többszörözni, újrafelhasználni, terjeszteni, bármilyen eszközzel és/vagy formában átvenni, másolni, adatbázisban tárolni, saját weblapon feltüntetni, továbbá a személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, ellenérték fejében, vagy anélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Tilos továbbá a nogyogyaszat.eu előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Tájékoztatjuk, hogy a nogyogyaszat.eu weboldalon közzétett azon írásos anyagokra, hangokra, képekre, letölthető, illetve futtatható állományokra, amelyek esetén a nogyogyaszat.eu-től eltérő jogtulajdonosokra vonatkozó utalás szerepel, a felhasználásra vonatkozó hozzájárulásokat az előzőektől eltérően a hivatkozásban megjelölt jogtulajdonosoktól kell megszerezni.

A nogyogyaszat.eu domain név jogi oltalmat élvez, felhasználása kizárólag a nogyogyaszat.eu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. A weboldalról bármi nemű információt átvenni csak a portálra való egyértelmű hivatkozással lehet az információk módosítása nélkül.

A nogyogyaszat.eu logója, grafikája, képe nem másolható és nem továbbítható a nogyogyaszat.eu kiadójának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A nogyogyaszat.eu weboldal használata során a böngészésre vonatkozó információt tároló ún. cookie-k (magyarul sütik) kerülnek felhasználásra. A nogyogyaszat.eu weboldalon használatos munkamenet cookie-k (session cookies) elősegítik a weboldal használhatóságát az alapvető funkciók, például az oldal navigációja és a biztonságos hozzáférés lehetővé tételével, valamint a látogatói statisztikák elkészítését. A Felhasználó beállíthatja böngésző programjában a cookie használatot, a meglátogatott webhelyekről származó cookie-k engedélyének szintjét. Ha a számítógépen már megtalálható cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található “Súgó” menüpontra és kövesse böngésző szolgáltatójának utasításait. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes weboldalak működése körében a felhasználói élmény csorbulhat, illetve akadály merülhet fel, valamint előfordulhat, hogy Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos tartalmakhoz való hozzáféréshez. Még többet megtudhat a cookie-król, azok törléséről és irányításáról a böngésző “Súgó” menüpontjában, vagy az AboutCookies.org weboldalon. A nogyogyaszat.eu weboldal cookie beállításai aktuális állapotukban itt tekinthetők meg: cookieserve

A nogyogyaszat.eu szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése, illetve a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

2. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

A nogyogyaszat.eu nem gyűjt semmilyen személyes adatokat a látogatókról, és nem oszt meg semmilyen személyes adatot sem senkivel.

A nogyogyaszat.eu weblapon nem történik automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotás.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön olyan információkat közöl ezen a weboldalon, amelyekkel személye azonosítható, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a nogyogyaszat.eu kezelje. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és kérheti személyes adatai helyesbítését, kezelésének megszüntetését, illetve törlést a nogyogyaszat.eu weblapon szereplő e-mail címen, és a “Kapcsolati űrlap” linken. Személyes adatai felvétele/gyűjtése esetén a személyes adatok kezeléséről az érintett az előzőekben megjelölt elérhetőségen kérhet tájékoztatást.

A kapcsolati űrlapon beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból egy évig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Tájékoztatjuk, hogy weboldal látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatai a weboldalra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és rosszindulatú informatikai támadások, vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjthető és tárolható 12 hónapig.

A nogyogyaszat.eu kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az aktuális jogi szabályozásnak megfelelően, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (General Data Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseit megtartva tárolja, és kezeli.

3. FELHASZNÁLÓI KÖZZÉTÉTELEK:

A felhasználó által a weboldalra küldött vagy átvitt anyagok, információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak.

A weboldalt működtető nogyogyaszat.eu ezen közleményekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal.

Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak weboldalra, illetve weboldalról történő (el)küldése vagy átvitele.

A weboldalt működtető jogosult, a weboldalt, valamint az azon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ideértve azokat a részeket, ahová a felhasználók küldik vagy eljuttatják közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek ( pl.: felhasználói fórum).

A weboldalt működtető fenntartja a jogot, hogy erről való tudomásszerzése esetén eltávolítsa a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

A weboldalt működtető fenntartja a jogot, hogy szerkessze a hozzászólásokat vagy lezárja a nyitott témákat, amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez szükséges.

4. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLAT:

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A nogyogyaszat.eu weboldalról más oldalakra való kapcsolódás esetén  a weboldalt működtető ezen további oldalakért, vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A weboldal működtetője az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal garanciát. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más oldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

A nogyogyaszat.eu fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezésről bejelentést kérünk.

5. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS:

A weboldalt működtető és a 4. pontban említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a weboldalakon található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályon alapuló felelősséget.

A nogyogyaszat.eu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de azok időszerűségével, érvényességével, teljességével kapcsolatban, illetve a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A nogyogyaszat.eu a nem saját forrásból származó írások kapcsán is törekszik a megbízható információk közlésére, de e tartalmak pontosságáért felelősséget nem vállal.

A nogyogyaszat.eu honlapon található adatbázisok folyamatosan frissülnek, de azok naprakészségéért és a téves információk feltüntetésével okozott esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A nogyogyaszat.eu fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

A szerkesztő nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bárki akár közvetlenül, akár közvetve a nogyogyaszat.eu weblapon lévő vagy azon keresztül elért adatok, információk alapján követ el.

A nogyogyaszat.eu weblapon fellelhető információk nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak.

A nogyogyaszat.eu rendszer használatával a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzatban foglaltakat.

6. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

RACKFOREST KFT.
Cím: 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 14671858-2-41
Telefon:
Domain, tárhely: +36 70 362 4785
Szerver hosting, bérszerver, VPS: +36 70 881 4184
Értékesítés: +36 70 433 6187
E-mail: info @ rackforest.com

7. ELÉRHETŐSÉG:

A nogyogyaszat.eu weblap tulajdonosa és szerkesztője Dr. Krascsenits Géza.
Az elérhetőség alatt található kapcsolati űrlap és az email NEM a páciensekkel történő kapcsolattartást szolgálja.
A páciensekkel történő kapcsolattartás a Rendelések menüpont alatt található.

Kapcsolati űrlap

Email: info @ nogyogyaszat.eu