Jogszabályok

 • Orvosválasztás joga

  A beteget orvosválasztási jog illeti meg, ennek keretében joga van az egészségügyi intézmény munkarendje szerint a beteg ellátására beosztott…

  Nőgyógyászat Portál
 • Egészségügyi adatvédelem

  A Magyar jogrendszer évtizedek óta foglalkozik az egészségügy területén is az adatvédelemmel. Európai Uniós tagállamként szintén született idevágó jogalkotás....

  Nőgyógyászat Portál
 • A GDPR egészségügyi vonatkozásai

  A GDPR egészségügyi vonatkozásai – adatvédelem AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a...

  Nőgyógyászat Portál
 • Orvos-beteg kapcsolat

  Az orvos-beteg kapcsolat alapvető elemei Az orvos-beteg viszonya jogi értelemben véve egy írásba nem foglalat szerződés. Ebben a kapcsolatrendszerben,...

  Nőgyógyászat Portál
 • Mikor tagadhatja meg az orvos az ellátást?

  Az orvos bizonyos esetekben megtagadhatja a betegellátást Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza az egészségügyi dolgozók jogosultságai...

  Nőgyógyászat Portál
 • A kormány elfogadta az intézeten kívüli szülésről szóló rendeletet

  Kormányrendelet, amely a szülő nőknek biztosítja az alkotmányból is levezethető jogait, ugyanakkor az anya és az újszülött védelme érdekében...

  Nőgyógyászat Portál
 • Egészségügyi titoktartás

  Az egészségügyi titoktartásról, illetve orvosi titoktartásról egy részről az adatvédelmi törvény, más részről az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó...

  Nőgyógyászat Portál
 • Európai Betegjogi Charta

  Az Alapvető jogok, melyek alapkövét képezik az európai alkotmánynak, a legfőbb hivatkozási pontját jelentik ezen Chartának. Megerősít egy sor...

  Nőgyógyászat Portál
 • Művi meddővé tétel jogi szabályozása

  A művi meddővé tétel azon típusát, melynek során elzárják a nőknél a petevezetéket, illetve férfiaknál a spermavezetékeket, írásban kell...

  Nőgyógyászat Portál
 • Terhesgondozás törvényi szabályozása

  Az emberi erőforrások minisztere 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelete a várandósgondozásról. 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról A...

  Nőgyógyászat Portál
 • Betegjogok és kötelezettségek Nemzetközi Orvosi Utazási Társaság alapján

  Nemzetközi betegjogokra és kötelezettségekre vonatkozó törvény. A betegjogi törvényt a Nemzetközi Orvosi Utazási Társaság fogadta el.

  Nőgyógyászat Portál
 • Betegek jogai és kötelezettségei az Európai Unióban

  Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye: A páciensek jogainak elismerése az emberi jogok tárgykörébe tartozik.

  Nőgyógyászat Portál
 • A természetgyógyászat jogi háttere

  A törvényi megfogalmazás szerint a nem konvencionális gyógyító eljárások, mint a természetgyógyászat és az alternatív kezelések, a konvencionális gyógyítási...

  Nőgyógyászat Portál
 • A beteg kötelezettségei

  Az orvos és a beteg kapcsolatában a jogok és a kötelezettségek kölcsönösen jelentkeznek, amelyet a 1997. évi CLIV. törvény...

  Nőgyógyászat Portál
 • Az egészségügyi dolgozók jogai

  Az orvos-beteg kapcsolat jogi értelemben megbízási szerződésnek tekinthető. Törvény meghatározza az egészségügyi dolgozók jogait.

  Nőgyógyászat Portál
 • Alapvető betegjogok (WHO alapján)

  Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1981-ben jelentette meg az alapvető betegjogokat is összefoglaló lisszaboni deklarációját. Ez a dokumentum a teljesség...

  Nőgyógyászat Portál