A stádium meghatározásban az elsődleges daganat kiterjedése, a környezethez való viszonya, az áttétek megléte, vagy hiánya a legfontosabb szempontok

A daganatok kezelésének lehetőségeit alapvetően a stádium besorolás, és a szövettani típus határozza meg. A daganatok stádiumbeosztásának az a jelentősége, hogy egységes nemzetközi rendszer szerint osztályozza a daganatokat. Az 1950-es évek elején a UICC és a WHO kezdeményezésére nemzetközi egyezség született a rosszindulatú daganatok anatómiai kiterjedés alapján történő, statisztikai feldolgozásra is alkalmas, általános osztályozási módszeréről, amely minden daganatra alkalmazható. A TNM rendszer az alapja a nemzeti rákregiszterek működésének. A daganatok kezelésének lehetőségeit alapvetően a stádium besorolás, és a szövettani típus határozza meg.

A TNM beosztás is ezek alapján készült. A betűszó felépítése:

  • T – tumor mérete: T1, T2, T3, T4, illetve pT1, pT2, pT3, pT4.
  • N – nyirokcsomó áttét megléte, vagy hiánya: N0, N1, N2, illetve pN0, pN1, pN2.
  • M – metasztázis, vagy más néven távoli áttét megléte, vagy hiánya: M0, M1, Mx illetve pM0, pM1 pMx.

A TNM beosztáson kívül használatos az ún. klinikai stádium besorolás is, amely minden daganat esetén különböző lehet.

A klinikai stádium beosztás alapján négy csoportot elkülönítünk:

  • I. stádium: jellemzően kis kiterjedésű körülírt daganat.
  • II. stádium: jellemzően nagyobb kiterjedésű körülírt daganat, amely már a környező szervekre ráterjedhet, illetve nyirokcsomó áttétet adhat.
  • III. stádium: a II. stádiumnál kiterjedtebb daganat, gyakrabban terjed a környező szervekre, és gyakrabban ad nyirokcsomó áttétet.
  • IV. stádium: jellemzően a daganat a szervezet több szerét érinti (távoli áttét).

A TNM beosztás mellett a daganatok jellemzőinek meghatározására más jelöléseket is használatban vannak.

  • A daganat differenciáltságának mértékét jelzi a G1, G2, G3, G4. Jól differenciált, vagy “low grade” G1, rosszul differenciált, vagy “high grade” G3, valamint a G4 differenciálatlan daganat.
  • A nyirokrendszer tumoros inváziójának mértékét jelzi az L0, L1, L2.
  • A vénás rendszer tumoros inváziójának mértékét jelzi az V0, V1, V2.

A fentieken túl bizonyos daganatok esetében még az egyes stádiumokat alstádiumokra bontó felosztások (pl. std. II/A, II/B), valamint más rendszer szerint felállított stádium-besorolás (pl. Melanoma malignumnál Clark és Breslow, colorectalis daganatoknál Dukes) is használatban vannak.

A nőgyógyászati daganatok stádiumbesorolását külön szervezet, a International Federation of Gynecology and Obstetrics is elkészíti.

A nőgyógyászati daganatok stádiumbesorolása itt található: Daganatok

Dr. Krascsenits Géza