Az otthonszülés szabályozása folyamatban van.

Az Egészségügyi Minisztérium kérésére most már a társszakmák (gyermekgyógyászat, neonatologia, sürgősségi betegellátás, mentőszolgálat, védőnők, higiénikusuk, ÁNTSZ) bevonásával további finomítás történik az otthonszülés korábban már kidolgozott feltételeit.

A Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium véleménye, változatlanul az hogy, az otthonszülés biztonsággal előre meg nem határozható, komoly veszélyeket rejt magában, mind a magzatot, mind az anyát illetően. Csak a szigorú szakmai irányelvek, kritériumok (kizáró tényezők, helyi viszonyok, szülő nő valós lakóhelye, higiénés feltételek, veszélyes hulladék megsemmisítése, biztonságos észlelés, folyamatos felügyelet, szövődmények azonnali elhárítása, azonnali újszülött élesztés, 15 percen belüli intézetbe szállítás felügyelettel, szükség esetén anti-D adása, újszülött ellátás, újszülött-szűrővizsgálatok, védőoltások, észlelőlap, szülészeti napló vezetése, anyakönyveztetés, statisztikai jelentések, védőnő, gyermekorvos, háziorvos értesítése, jogi felelősség egyértelmű rögzítése stb.) ellenőrzött biztosítása és betartása esetén képzelhető el az engedélyezés.

2009.